Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Tablica wzajemności - przyjmę

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

przyjmie:

 

  • tapczan
  • krzesła
  • stół
  • pralkę