Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017

  • 90 zł na dziecko do 5 roku życia
  • 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018

  • 100 zł na dziecko do 5 roku życia
  • 120 zł na dziecko powyżej 5 roku życia