Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Podstawa prawna Karta dużej rodziny

Linki do stron rządowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony:  Rodzina.gov.pl