Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Jak ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Jak ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 
  • Należy pobrać formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,który jest dostępny w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu przy ul. Międzyleskiej 4 
  • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można złożyć w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub
  • przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny https://empatia.mpips.gov.pl(serwis zewnętrzny) o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub
  • przesłać pocztą tradycyjną.

 

Czas trwania okresu świadczeniowego 2016/2017

1 październik 2016 – 30 wrzesień 2017

 

Godziny przyjęć wniosków

  • Poniedziałek: od 8.00 do 16.00 
  • Wtorek-piątek:od 7.30 do 15.30