Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Kadra

        

 

 • Kierownik:                    Nawrot Lucyna
 • Główny Księgowy:        Emilia Zwolińska
 • Księgowa:                        Justyna Greczka

 

 • Pracownicy socjalni:

 

 • Jolanta Grześ
 • Elżbieta Sottek
 • Agata Kulus
 • Teresa Jaskulska
 • Aldona Stróżyńska
 • Katarzyna Duczyńska    

 

Świadczenia rodzinne:

 • Krystyna Fiedler
 • Grażyna Ryżek
 • Natalia Chudzicka
 • Monika Bresler
 • Natalia Chwarścianek