Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
20160218165052_uchwala_95_XII_15 (1).pdf
Rozmiar pliku: 469.63 KB
Format pliku: pdf
20160218165052_uchwala_95_XII_15 (1).pdf