Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr 43/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu  z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie w sprawie określenia  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałąnia przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunkow jego funkcjonowani

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu
20110415090859_uchwala_43_VI_11 (1).pdf
Rozmiar pliku: 255.81 KB
Format pliku: pdf
20110415090859_uchwala_43_VI_11 (1).pdf