Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Zniżki jakie oferuje

ZNIŻKI jakie oferuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny dostępna TUTAJ