Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.