Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017

  • 193 zł
  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273 zł

 

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018

  • 200 zł
  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 280 zł

 

Wymagane dokumenty

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  • odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.