Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Międzyleska 4
64-730 Wieleń
tel: 67 256 13 59

Kontakt


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wieleniu

ul. Międzyleska 4

64-730 Wieleń

tel. 067 256 13 59

świadczenia rodzinne: 605 885 776

e-meil : mgopswielen@onet.pl

 http://mgops-wielen.pl/